Bli medlem i DGV

Henger du mye på Rum under fester, har du dine beste venner i Direksjonsmusikken, kan du ikke leve uten dyptfølt, monumental hornmusikk, har du lyst til å være med å jobbe på bierstube eller er du rett og slett bare keen på å få deg et fresht medlemskort og en stor rosa button?

Å bli medlem i DGV medfører få forpliktelser, men store potensielle gevinster i form av glede og velvære. Medlemskap koster 30 kroner i semesteret. Det kan betales kontant på Rum, eller du kan sette det inn på DGVs bankkonto, nummer 3624.64.42570.

Ta gjerne kontakt med oss på dgv-styret@direksjonsmusikken.no.