Historikk

"I begynnelsen var det Hornet, og Hornet var Gud. På den første dag sa Gud: Bli lyd! Og det ble lyd."

Siden utviklet verden seg sakte, men sikkert. Adam og Eva, Jesus, Muhammed, Muhammed Ali, Djenghis Khan, The Rocking Son of Djenghis Khan, Harald Hårfagre, Per Aukner, Johan Sebastian Bach, Napoleon Bonaparte, Erik Andresen, Wolfgang Amadeus Mozart, Abraham Lincoln, Ole Gulli, John Phillip Sousa, Moses, Statsraad Lemkuhl, Helge Nordvik, Christian Michelsen, Charlie Chaplin og Tore Omholt; alle ga de grobunn for den fremste kulturinstitusjon verden hittil har fostret: DIREKSJONSMUSIKKEN!