Sekretariatet i DGV

Generalsekretær: Hjalmar Richter Kolsaker 
Eksekutivesekretær: Dina Mikalsen
Finanssekretær: Ingvild Mathiesen
Ideologisekretær: Elise Ivara Dahl
Kanselisekretær: Kritin Word Heimdal